logo

Neurobiologische stoornis

ADHD is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Autisme is er in veel soorten en kan variëren in vorm en ernst. Heb je ASS dan verloopt de verwerking van informatie in jouw hersenen anders.

ADHD
Bij deze stoornis ben je vaak erg druk en ben je snel afgeleid. Dat kan op verschillende manieren voor problemen zorgen. Het kan zijn dat het niet goed op school gaat of je bent wat wilder tijdens het spelen. Het kan daarom dingen best moeilijk maken.

Autismespectrumstoornis (ASS)
Autisme is er in veel soorten en kan variëren in vorm en ernst. Een aantal dingen bij mensen met autisme is vaak hetzelfde. Heb je ASS dan verloopt de verwerking van informatie in jouw hersenen anders. Dat is vaak best lastig! Dit merk je bijvoorbeeld bij het praten en omgaan met anderen, bij het leren op school of bij het sporten. Als je ouder wordt, kunnen de problemen veranderen. Dat kan met je leeftijd te maken hebben, maar ook met je eigen ontwikkeling: je leert misschien beter of anders met ASS om te gaan waardoor je er minder last van hebt.

Bij de Mutsaersstichting hechten we veel waarde aan het vergroten van jouw zelfinzicht en -bewustzijn en dat van je ouders. Wij geloven namelijk dat jullie zélf het beste weten hoe jullie in elkaar zitten en geholpen kunnen worden. Wij zijn er om hierbij te ondersteunen en te begeleiden. Dit doen we o.a. door uitgebreide psycho-educatie en ouderbegeleiding, zowel individueel als (en dat is uniek!) groepsgewijs. Daarnaast werken we nauw samen met de school.

We maken gebruik van elkaars expertise door nauwe samenwerking binnen de zorgprogramma's Aandachtstekortstoornissen (ADHD), Informatieverwerkingsstoornissen (IVS) en Autismespectrumstoornissen (ASS).